I Norra Havsängens Samfällighetsförening ingår 49 fastigheter. Föreningen förvaltar vägar, båthamn, sommarvattenanläggning samt grönområdet i anslutning till fastigheterna. I hamnen finns 36 båtplatser och 30 nätbodar.

Samfällighetens styrelse kan nås via e-post på info@havsangennorra.se

Aktuellt

Sommarvattnet stängs

Svante stänger av sommarvattnet efter Allhelgonahelgen, runt den 4 november. Vatten finns sedan att hämta ur kranen på utsidan av pumphuset, hela vintern.

 

OBS! Sommarvattnet åter OK

Nya prov i september visar att sommarvattnet nu åter är tjänligt. Vattenanalys 2018NY

 

OBS! Vattenbrist

Orsaken till den tidigare anmärkningen kan eventuellt bero på den låga grundvattennivån. I helgen 18-19 augusti sjönk nivån i borrhålet till under den nivå pumpen hänger. Vi hade under söndagen stora problem med vattentillgången. Situationen förbättrades när många for hem på söndagen, men grundvattennivån lär inte stiga innan höstregn och snösmältning sätter in. Så sparsamhet med det gemensamma vattnet rekomenderas framöver.

 

 

 

Grönområden

Samfälligheten förvaltar grönområden och bestämmer hur de ska användas och skötas. Ev. avverkning av träd utanför den egna fastigheten sker i samråd med styrelsen. Ägaren till stamfastigheten har den ekonomiska rätten till virket. I anslutning till hamnen finns en badplats som förvaltas av föreningen.

IMG_0165

Vägar

Vägarna hålls farbara för trafik året om. Skador som uppkommer på vägen till följd av onormal trafik med tunga fordon repareras på bekostnad av den fastighetsägare för vars räkning transporten eller arbetet utförts.

hamnennov10

Båthamnen

Hamnen har 36 båtplatser varav 30 med tillhörande nätbod. För arbeten i hamnen finns tillgång till ett portabelt elverk.

IMG_0400

Sommarvatten

Sommarvattnet kopplas normalt på kring den första maj och stängs av runt den sista oktober. Under resten av året kan vatten hämtas från tappkranen på pumphuset vid infarten till området. Vatten får enbart användas för normalt hushållsbehov, dvs ej för biltvätt, uppfyllning av pooler, bevattning av gräsmattor etc. Ansvarig för driften av anläggningen är Svante Andersson, tel: 0104444813, eller 0761263440