Gemensamhetsanläggningar

Samfälligheten äger och förvaltar tre gemensamhetsanläggningar; Vägar & Grönområden, Hamnen och Sommarvatten. Nedan finns den fullständiga texten i Lantmäteriets förrättningsprotokoll som reglerar förvaltningen av anläggningarna.