kiosk1_small

Edebys och Norra Havsängens historia

Den förste kände bonden som nämns i Edeby är en Jöns Olsson år 1493. På hans tid utgjordes byn dels av Norre Edby, väl då liksom senare en utjord, densamma som i jordeböckerna kallas Norrby, dels av Södra Edby eller Söderby, som var den egentliga byn. Källa: Edvins Gustavssons bok om Väddö socken.

Läs mer om Edebys historia här. Här finns även ett komplement till Edeby bys historia.

Det första området i Edeby som styckades av på 1950-talet var Norra Havsängen. Här kan du läsa om hur det gick till.

Sven Holvander köpte den första tomten vid Havsängen 1954. Han och hustrun Ingrid kunde välja en tomt på 2000 kvm med sjöutsikt. De fick tag på en gottkiosk som de fraktade från Lidingö och som kom att bli deras första bostad på landet under arbete med tomt och anskaffning av virke. Här kan du läsa hans intressanta historiaFoto: Sven Holvander och hans familj i gottkiosken.

Mera historik om Väddö finns på Väddö Hembygdsförening.

När kriget nästan kom till Roslagen

Läs den spännande artikeln av Lennart Nylund i NorrtäljeTidning eller som PDF.