Kartor över området

Förkortningar i måttsatta kartor:

dg (dubb i betonggjutning), db (dubb i berg), ds (dubb i sten), dm (dubb i mur), rg (järnrör i betonggjutning), rb (järnrör i berg), rm (järnrör förankrat i mark), hb (borrhål i berg), hs (borrhål i sten), jk (järnkonsol), ms (mässingsskruv), fr (femstenarör), rn (råsten), gr (glaserat rör), js (järnstång), tp (träpåle), mp (målpunkt)